Lidmaatschap

 

Leden zijn zij, die ouder zijn dan 18 jaar en die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.

Van de leden wordt verwacht, dat zij een actieve inbreng hebben bij het organiseren van de activiteiten van de vereniging.

 

Contributie

 

De contributie per jaar bedraagt:

€ 25,00 voor een echtpaar.

€ 12,50 voor een alleenstaande.