Doelstelling van De Vriendenkring Lian Yi Hui

 

Doelstelling

 

Volgens de statuten van de vereniging is de doelstelling:

  1. Het bevorderen van het onderzoek naar en het vergroten van de kennis van de sociale, culturele en traditionele achtergronden van de Chinezen uit Indonesië in Nederland, alsmede het streven naar behoud van de betreffende sociale, culturele en traditionele waarden.
  2. De behartiging van de belangen van haar leden.

 

De middelen

 

De vereniging tracht haar doelstelling te bereiken door:

  • het jaarlijks houden van tenminste twee wetenschappelijke of sociaal-culturele bijeenkomsten;
  • het publiceren van het in die bijeenkomsten vehandelde;
  • het oprichten en stimuleren van secties en werkgroepen ter bevordering van de kennis en het onderling contact tussen de leden;
  • het zich in verbinding stellen met gelijksoortige binnenlandse en buitenlandse verenigingen;
  • het organiseren van voordrachten door binnen- en buitenlandse deskundigen;
  • alle andere wettige middelen.